Kulturminnevern (retningsgivende)

Dette plankartet gir en oversikt over områder og objekter, for eksempel bygninger, med ulik bevaringsverdi, eller kulturminneinteresser.

Figur 1: Figuren viser tegnforklaringen til kulturminnevern i kommuneplanen.