Slik tegner du

  1. Klikk i kartet for å starte tegning.
  2. Klikk et annet sted i kartet for å lage en linje.
  3. Dobbelklikk når du plasserer siste punkt for å fullføre en tegning.
  4. Slett tegningene når du er ferdig
= slett tegninger

Slik måler du

  1. Velg om du vil måle avstand eller areal.
  2. Klikk i kartet for plassere punktene du skal måle mellom.
  3. Dobbelklikk når du plasserer siste punkt for å fullføre en måling.
  4. Bytt mellom areal og avstand etter behov.
  5. Slett målingene når du er ferdig.
= mål avstander
= mål areal
= slett målinger